Karaliskā vērtētāju institūta biedrs - sertificēts vērtētājs (MRICS Valuation)