Atzīts Eiropas vērtētājs (Recognized European Valuer) - TEGoVA sertificēts vērtētājs

Atzīts Eiropas vērtētājs (Recognized European Valuer) - TEGoVA sertificēts vērtētājs