Eiroeksperts


Par mums

Eiroeksperts veic:

Nekustāmā īpašuma

 • dzīvokļu
 • dzīvojamo māju
 • zemesgabalu
 • visa veida komercobjektu
 • visa veida rūpniecības objektu
 • lauksaimniecības un meža zemes

Kustāmās mantas

 • transportlīdzekļu
 • tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma

Uzņēmējdarbības (biznesa)

u.c. īpašuma novērtēšanu kredīta saņemšanai, mantiskā ieguldījuma apstiprināšanai (iesniegšanai LR UR) citiem mērķiem

 

Due dilligence analīzes

 


Kas ir Eiroeksperts?

EIROEKSPERTS ir lielākais novērtēšanas uzņēmums Latvijā. Mūsu speciālisti veic īpašumu novērtēšanu kopš 1992. gada, pēdējo gadu laikā katru mēnesi tiek veikti ap 200 profesionālu un kvalitatīvu novērtējumu, sasniedzot apgrozījumu vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā vairāk kā 1 miljons Eiro gadā.

 

EIROEKSPERTS apvieno vairāk kā 40 augsti kvalificētu, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificētu vērtētāju un reģistrētu vērtētāju asistentu visās īpašuma vērtēšanas jomās – nekustamā īpašuma, kustamā īpašuma, antikvariāta, kā arī uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanā.

 

EIROEKSPERTS ir licencēts vērtēšanas uzņēmums (LR Valsts zemes dienesta licence Nr. 25) un novērtējumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas, Eiropas un starptautiskiem vērtēšanas standartiem.

 

EIROEKSPERTS ir saņēmis Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences sertifikātu nekustamā īpašuma novērtēšanai Nr. 1.

 

Kāpēc izvēlēties tieši Eiroekspertu?

Personalitāte

EIROEKSPERTS ir vadošais vērtēšanas uzņēmums Latvijā ar vairāk kā 12 gadu pieredzi. Mūsu speciālistu profesionālā kvalifikācija tiek regulāri celta, apmeklējot profesionālās apmācības kursus Maskavā un Sanktpēterburgā. Daudzi eksperti ir iesaistīti darbā Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijā, kā arī starptautiskās vērtētāju organizācijās. Uzņēmuma īpašnieks Vilis Žuromskis ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, EIROEKSPERTA direktors un līdzīpašnieks Artūrs Žuromskis ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja loceklis.

 

Garantija

EIROEKSPERTS sniedz tikai un vienīgi vērtēšanas pakalpojumus, mūsu uzņēmums nenodarbojas ar īpašumu tirdzniecību, starpniecību un kredītu izsniegšanu, kas garantē objektivitāti un neatkarību.

 

EIROEKSPERTA vērtējumus akceptē visas Latvijas kredītiestādes.

 

Mūsu uzņēmums ir iekļauts LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā visās īpašumu vērtēšanas kategorijās, tai skaitā nekustamā īpašuma novērtēšanā, kustamā īpašuma novērtēšanā, uzņēmējdarbības (biznesa) un intelektuālā īpašuma novērtēšanā.

 

Pieredze

EIROEKSPERTS veic visa veida īpašumu novērtēšanu un specializējas rūpniecības un komercobjektu novērtēšanā. Ilgo darbības gadu garumā mūsu speciālistiem ir izveidojusies liela pieredze ne tikai dzīvokļu, dzīvojamo māju, biroja telpu, zemes gabalu, transporta līdzekļu, bet arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, privātmāju ciematu, biroja ēku, rūpnīcu, ostu, tehnoloģisko iekārtu un dažādu uzņēmējdarbību (biznesa), kā arī intelektuālā īpašuma un nemateriālo aktīvu novērtēšanā.

 

Mūsu uzņēmums īpašumu vērtēšanu veic ne tikai pēc privātpersonu un privātu uzņēmumu, bet arī pēc valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu pasūtījuma.

 

Uzticamība

Uz Eiroekspertu var paļauties – nav svarīgi, vai ir jāveic dzīvokļa, vai rūpnīcas novērtējums, nav svarīgi, vai objekts atrodas Rīgā, Baku vai Minhenē – mēs sniedzam pilnu pakalpojumu klāstu visā Latvijā, kā arī ārpus tās robežām.

 

Katra īpašuma veida novērtēšanai ir izveidota attiecīga vērtēšanas nodaļa - dzīvokļu un privātmāju novērtēšanas nodaļa, komercobjektu novērtēšanas nodaļa, kustamās mantas novērtēšanas nodaļa un biznesa novērtēšanas nodaļa. EIROEKSPERTS var klientiem piedāvāt profesionālus pakalpojumus visā Latvijā, pateicoties plašam filiāļu tīklam.

 

Cenu politika

Novērtēšanas izmaksas ir atkarīgas no darba apjoma, iesaistīto vērtētāju skaita un darba izpildes steidzamības. Standarta objektiem ir noteiktas tipveida cenas, ar kurām Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Cenu lapa, kā arī piezvanot uz centrālo biroju vai kādu no filiālēm.

 

Mūsu uzņēmuma cenās ir iekļautas visas ar novērtēšanu saistītās izmaksas – mūsu klientiem nav jāuztraucas par papildus izmaksām par objekta apsekošanu, atskaites sagatavošanu u.t.t.

 

Bez tam, pasūtot novērtēšanu EIROEKSPERTĀ, Jūs varat pieteikt papildus vērtējuma atskaites eksemplāru sagatavošanu, piemēram, iesniegšanai dažādās bankās, tādējādi ietaupot naudas līdzekļus, pretēji novērtējuma vienai bankai pasūtīšanai vienam vērtētājam un citai bankai citam.

 

 

Vērtētāji un citi eksperti

EIROEKSPERTĀ pastāvīgā darbā strādā:

 • 12 sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji,
 • 4 sertificēti kustamās mantas vērtētāji,
 • 1 sertificēti uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāji,
 • 2 sertificēti eksperti ēku un būvju tehniskajā apsekošanā un būvuzraudzībā,
 • 12 nekustamā īpašuma vērtētāju asistenti,
 • 2 kustamās mantas vērtētāju asistenti.
 • 5 uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāja asistenti.

 

Visi EIROEKSPERTA vērtētāji ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēti eksperti ar lielu pieredzi vērtēšanas jomā.

 

Visu EIROEKSPERTA vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta par Ls 500’000.

 

EIROEKSPERTA vērtētāji regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, piedaloties Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas rīkotos semināros, kā arī apmācības kursos profesionālās vērtēšanas institūtā Maskavā un starpnozaru kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Sanktpēterburgā.